_1505847466491اماده سازی مساجد بخش میداوود توسط بسیجیان به مناسبت ایام محرم.

(پایگاه شهید کاظمی میداوود)_1505847491767